Nejde o to, jít hlavou proti zdi, nýbrž o to, najít očima dveře ... W. von Siemens   

Smart Counter 2 je komplexní matematický balík (Computer Algebra System), který je určen především jako pomocník při řešení časově náročných matematických problémů na úrovní středoškolské matematiky. Uplatnění najde nejen u studentů gymnázií a technicky zaměřených škol, kterým pomůže při studiu, ale také u učitelů matematiky, kteří v něm najdou užitečný nástroj pro přípravu do hodin. Program se skládá ze tří částí.

První a zároveň stěžejní částí je rozhraní pro symbolické a numerické operace a výpočty s libovolnými algebraickými výrazy:

Další, neméně významnou součástí programu je jeho grafické jádro, díky němuž lze vykreslit graf jakékoli explicitně zadané funkce ve tvaru y = f(x). Při vykreslování je použito vyhlazování křivek (antialiasing). Export grafu je možný do moderního vektorového formátu SVG.

Třetí částí je editor matematických výrazů, v němž lze velice snadno a rychle vytvořit jakýkoli matematický zápis. Díky integrované podpoře nejnovějších standardů pro zápis matematických výrazů dokáže editor svůj výstup generovat buďto jako obrázek nebo jako zdrojový kód MathML.

Hlavní okno programu

Výhodou oproti ostatním podobně orientovaným aplikacím je především komplexnost programu, přičemž však byl kladen důraz na zachování jednoduchosti a intuitivnosti ovládání. Výhodou je také to, že veškeré matematické zápisy jsou zobrazeny graficky nikoli pouze textově.